Om oss

Improbasen er et ressurssenter for barn og unge som vil lære om jazz og improvisasjon. Vi tilbyr tjenester over hele landet, du kan komme til oss, -vi kan komme til deg.

Vi ser det som en viktig oppgave å utvikle nettverk for musikere, pedagoger og andre ressurspersoner som engasjerer seg for målgruppen.

Vi har utviklet egne modeller, der en kombinasjon av håndverk og stimulering av kreative ferdigheter, har gitt grunnlag for spilleglede og evne til musikalsk kommunikasjon. Våre faste elever er mellom 7 og 15 år, og får regelmessig opplæring i harmonilære, akkordprogresjoner, gehørtrening, og ulike tilnærminger til improvisasjon.

En suksessfaktor har vært at opplæringen er fullstendig integrert i samspilltilbudet. Det elevene lærer individuelt, blir fortløpende praktisert i band-sammenheng.

De fremste jazzmusikerne i landet har strømmet til sentret for å instruere mellom turnéer i inn- og utland. Thomas Strønen, Ole Morten Vågan, Hedvig Mollestad Thomassen, Mats Eilertsen, Hanna Paulsberg og Tore Brunborg er blant de mange som har vært innom, flere av dem regelmessig.

Konseptet har vakt stor oppmerksomhet i norske- og internasjonale fagmiljøer. Det har særlig blitt lagt merke til at metodene har utviklet meget sterke jenteprofiler. Improbasen har også etablert den internasjonale festivalen Kids in Jazz, i samarbeid med bl.a. Sapporo Junior Jazzschool.

Vi arrangerer en rekke kurs og seminarer, og vi er svært interessert i å utveksle erfaringer, og utvikle nettverk for musikere, pedagoger og andre ressurspersoner som engasjerer seg for målgruppen

Rull til toppen