Barnas Jazzscene

Hver måned har vi konsert på Nasjonal Jazzscene. Konsertserien har blitt en institusjon i norsk kulturliv.